Фирма доказана във времето и бранша си .

Фирмата се занимава с изготване на проектна документация според наредбата за Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (ПОРИМДЕРДТСО). от 2009г..

 

Услуги предлагани от фирмата в тази сфера:

1.Изготвяне на пълна проектна документация за рекламни елементи .

2. Изготвяне на пълна проектна документация за фирмени надписи

3. Изготвяне на пълна проектна документация за билборд.

4.Консултации за въвеждане в екплоатация на обекти.

5.Изготвяне на проекти и документи за въвеждане в експлоатация на обекти.

6.Изготвяне на проекти за смяна на предназначение.

7.Архитектурно и конструктивно заснемане.

8.Конструктивни становища.

9.Изготвяне на модели(според наредбите.....за земетръс,вятър и сняг) и количествени сметки за билбордове и покривни конструкции, и пълна проектна документация.(по желание на инвеститора.)

10.Консултации за оптимизиране на разхода на материали и технология за монтаж на рекламни елементи.( за рекламни агенции)

 

За запознаване с наредбата за ПОРИМДЕРДТСО: http://www.sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=26

Освен наредбата има и допълнителни разпоредби от главния архитект към наредбата , които може да се видят на горепосочения линк .

Цените - важен момент в избора на фирма , но за жалост не може да се даде една цена която да важи за всички обекти .Както сами знаете , всяка реклама или фирмен надпис се стреми към уникалност в размери , конструкция , осветление и тн. , и разнообразието им е огромно  .Няма как да се уеднакви цената , за това ние предлагаме на всеки клиент , индивидуална оферта след оглед .Огледът и косултацията са безплатни .Давайки цена ние се ангажираме до получаване на разрешение за поставяне.Няма да платите и лев допълнително.

 

Пълна проектна документация :

1. Архитектурна част./ Чл.38(2)(3)Приложение 9(1т.)УказанияАХ-92-00-86(11т.)/

2. Дизайнерска част . / Чл.38(2)(3)Приложение 9(2т.) УказанияАХ-92-00-86(11т.)/

3. Конструктивен проект. / Чл.38(2)(3)Приложение 9(3.1т.) УказанияАХ-92-00-86(11т.)/

4.Електро проект (ако е осветен/а). / Чл.38(2)(3)Приложение 9(3.2т.) УказанияАХ-92-00-86(11т.)/

5. План за безопасност и здраве. /Приложение 9(Забележка)Протокол(3т.) УказанияАХ-92-00-14(6т.)/

6.Геодезия(за свободностоящи рекламни елементи (ССРЕ)./УказанияАХ-92-00-14(5т.)/

 

Необходими документи , изисквани от общините:

1.Нотариален акт на собственика.

2.Договор за наем със собственика (или негов представител с нотариално пълномощно).

3.Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

4.Нотариално съгласие на собственика,(че е запознат и съгласен с проекта.)Изисква се в някои общини .

В различните общини се изискват допълнителни документи .........които няма да споменаваме тук , за да не улесняваме колегите  в конкуренцията .

Съгласувания с пожарна и организация на движението се изискват само в определени общини,като таксите са 20лв.пожарна +таксата за банков превод и организация на движението 20лв.

Предлагаме и подаване и придвижване на проектната документация в общините , за което се изисква нотариално заверено пълномощно.

Общинските такси (за разрешителното) са за сметка на клиентите.

 

Част от рекламни агенции с които работим ,за да обслужим изцяло клиентите:

1.Бг-неон                                                       http://www.bg-neon.com/

2. Джусита-ДЕС                                           http://www.bg-print.eu/

3. Инфо Терра                                               http://www.infoterra-bg.com/

4.ТриА БГ 2003                                             http://triabg.com/

5. Маус-ПС EООД                                         http://www.mouse-ps.com/

6. HS Stil                                                         http://www.hs-stil.com/

7. ЕЙС ТМ”                                                  http://www.ace-tm.com/

8.”Ефект”

9.............с извинение на другите , които не споменаваме , но списъка ще стане твърде дълъг.

Няма да изброяваме и показваме направените ни обекти , не е нужно да се доказваме и да правим огромна галерия , годините през които работим това и доволните ни клиенти са гаранция за нашата работа.

 

С уважение: инж.Гергана Рангелова

0889244319

0889728736

 

Телефони:

uzakoniavanereklami@abv.bg

Електронна поща: